ЧЛЕНСТВО


Членови на СПФЕИТ се сите студенти (од прв и втор циклус на студии) кои студираат на ФЕИТ. Возраста се движи од 18 години па нагоре зависно од студентите кои се запишуваат на нашиот факултет.

Досега бројот на членови е 1400.

Секој од студентите може да стане поактивен во нашата организација во било кој од веќе започнатите проекти и редовни задачи и ќе му биде дадена соодветна улога каде што би дал најголем придонес. Нема ограничување, ниту пак забрана за одредени проекти. Сите оние што сакаат да помогнат на СПФЕИТ и на себе си се добредојдени во СПФЕИТ.

Студенти сме, треба да си помагаме, слободно контактирајте не и станете активен член на СПФЕИТ!

Факултетот не го нуди нивото на образование кое е денеска потребно на пазарот на трудот. Она што и ние, а и секоја друга студентска организација го овозможува е подобрување на "меките" вештини на секој студент, подобрување на комуникацијата во 4 очи, подобрување на презентационите вештини, на вештините за лидерство, организација на време, учество на проекти кои носат доста искуство. Разликата кај нас од останатите студентски организации е во тоа што ние сме директни претставници на студентите и нашиот удел во работата на факултетот е многу поголем и е од многу поголемо суштинско значење. Комуникацијата со професори, професорки, декан, продекани ќе ви биде секојдневна и ќе можете многу работи да промените кои ќе бидат од големо значење и за вас и за сите ваши колеги и колешки. Контактите добиени од учество во нашата организација помагаат при понатамошното вработување.


Претседател на СПФЕИТ

Анџело Лазаревски
spfeit@feit.ukim.edu.mk
ПРЕТСТАВНИЦИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ

Прва Година

А - паралелка
Стефани Гелева - geleva_stefani@yahoo.com (ЕЕУМ)
Mарија Вељановска - veljanovska_marija@hotmail.com (ЕАОИЕ)

Б - паралелка
Викторија Димова - viktorija.oh@gmail.com (КХИЕ)
Aлександар Ивановски - aleksandar@infel.net.mk (КХИЕ)

В - паралелка
Симона Николоска - simona.nikoloskaa@yahoo.com (ЕЕУМ)
Mарија Милосављева - marijamilosavljeva@yahoo.com (ЕАОИЕ)

Г - паралелка
Eмил Петковски - emil-petkovski@hotmail.com (ЕАОИЕ)
Aнгела Пејовска - angela.pejovska@yahoo.com (ТКИИ)

Д - паралелка
Филип Стојановски - fico.94@hotmail.com (ЕАОИЕ)
Фросина Урџанова - frosinask_94@hotmail.com (ЕАОИЕ)

Втора Година

ЕАОИЕ: Димитар Димитров - dimitar04@hotmail.com,
ЕЕС: Aнгела Симоновска - angela.simonovska@hotmail.com
ЕЕС: Бранка Ристовска - branka.ristovska@gmail.com
ЕЕУМ: Борис Петрески - boris_petreski@yahoo.com
КСИАР: Aнастасија Насковска - anastasija_naskovska@hotmail.com
КТИ: Симона Костовска - simonakostovska93@yahoo.com
КХИЕ: Ѓорги Пеев - gorgipeev@yahoo.com
ТКИИ: Eлена Дракулевска - edrakulevsk@gmail.com

Трета Година

ЕЕС: Mоника Лабоска - monikalaboska@yahoo.com
ЕЕиУ: Ирена Дуковска - irena.dukovska@gmail.com
ЕРПС: Mартин Стојановски - martin_stojanovski93@hotmail.com
ИКИ: Лефтерија Темелкова - temelkovalefterija@yahoo.com
КСИА: Eлена Ѓоргиевска - e.gjorgievska@yahoo.com
TK: Mартин Цветановски - cvetanovski.martin@yahoo.com

Четврта Година

ЕЕС: Aнгела Угриновска - angela.ugrinovska91@gmail.com
ЕЕиУ: Бане Остојиќ - baneostojik@hotmail.com
ЕРПС: Дијана Ќурчиска - kjurchiska@gmail.com
КСИА: Kристина Спасовска - kristina.spasovskaa@yahoo.com
TK: Игор Гиноски - ginoski.i@gmail.com